Multimedia- en privacybeleid van Harmonieorkest Lelystad.

Leden gaan er mee akkoord dat tijdens repetities en uitvoeringen geluid-, foto- en filmopnames worden
gemaakt, die voor promotiedoeleinden van de vereniging kunnen worden gebruikt.

Openbare publicaties zijn altijd na toestemming van het bestuur.

Bij publicatie van beeld-/geluidmateriaal van leden van Harmonieorkest Lelystad op sociale media,
mag er geen sprake zijn van:

  •  intimidatie;
  •  discriminatie op welke wijze dan ook;
  •  kwetsende beelden en/of bijgevoegde teksten;
  •  opnames in kleedkamers en sanitaire gelegenheden;
  •  seksueel getinte opnames en/of teksten.

Indien een lid zich niet aan bovenstaande criteria houdt, zal het bestuur passende maatregelen nemen.

Publicatiemateriaal waar, door een lid op grond van bovengenoemde criteria, toch bezwaar tegen wordt
gemaakt, wordt op last van het bestuur verwijderd.

Indien een lid geconfronteerd wordt met opnames die niet voldoen aan de bovenstaande criteria,
dient contact te worden opgenomen met het bestuur, die e.e.a. vertrouwelijk zal afhandelen.

Wanneer een lid niet wenst voor te komen in publicatiemateriaal, dient hij/zij dit vooraf kenbaar te maken bij het bestuur.

Lelystad, mei 2017.