1 Inleiding

Dit privacybeleid bestaat uit drie onderdelen:

 


Persoonsgegevens

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Harmonieorkest Lelystad  verwerkt van haar leden en donateurs.

Indien iemand lid wordt van Harmonieorkest Lelystad, of als donateur een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan Harmonieorkest Lelystad verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy-beleid te verwerken.

2.1    Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de bestuursfunctionaris voor leden- en donateurbeheer, bereikbaar via ln.datsyleltsekroeinomrahnull@eitartsinimdanedel.

2.2       Welke gegevens verwerkt Harmonieorkest Lelystad en voor welk doel

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam, geboortedatum;
 2. adresgegevens;
 3. contactgegegevens: telefoonnummer, e-mailadres;
 4. bankrekeningnummer
 5. instrument en welk afdeling (harmonieorkest, leerlingenorkest, ere-lid)

 

Harmonieorkest Lelystad verwerkt deze genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden certificeringen van 3e instanties (bijvoorbeeld de KNMO, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
 2. je emailadres en mogelijk telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van Harmonieorkest Lelystad;
 3. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld en mogelijke andere financiële transacties af te wikkelen.

 

2.3       Bewaartermijnen

Harmonieorkest Lelystad verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Financiële gegevens worden om fiscale redenen zeven jaar bewaard.

Leden die hebben opgezegd worden via email nog uitgenodigd voor concerten. Deze emails bevatten een opt-out optie in de footer: als geen emails meer worden gewenst worden de gegevens definitief verwijderd.

2.4       Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Harmonieorkest Lelystad passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Harmonieorkest Lelystad gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

2.5       Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via de ledenadministratie van Harmonieorkest Lelystad kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Harmonieorkest Lelystad zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2.2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Harmonieorkest Lelystad je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (ln.datsyleltsekroeinomrahnull@eitartsinimdanedel).

2.6       Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website (https://harmonieorkestlelystad.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig dit privacybeleid te bekijken.

  

3       Multimedia

Leden gaan er mee akkoord dat tijdens repetities en uitvoeringen geluid-, foto- en filmopnames worden gemaakt, die voor promotiedoeleinden van de vereniging kunnen worden gebruikt.

Openbare publicaties zijn altijd na toestemming van het bestuur.

Bij publicatie van beeld-/geluidmateriaal van leden van Harmonieorkest Lelystad op sociale media, mag er geen sprake zijn van:

 • intimidatie;
 • discriminatie op welke wijze dan ook;
 • kwetsende beelden en/of bijgevoegde teksten;
 • opnames in kleedkamers en sanitaire gelegenheden;
 • seksueel getinte opnames en/of teksten.

 

Indien een lid zich niet aan bovenstaande criteria houdt, zal het bestuur passende maatregelen nemen.

Publicatiemateriaal waar, door een lid op grond van bovengenoemde criteria, toch bezwaar tegen wordt gemaakt, wordt op last van het bestuur verwijderd.

Indien een lid geconfronteerd wordt met opnames die niet voldoen aan de bovenstaande criteria, dient contact te worden opgenomen met het bestuur, die e.e.a. vertrouwelijk zal afhandelen.

Wanneer een lid niet wenst voor te komen in publicatiemateriaal, dient hij/zij dit vooraf kenbaar te maken bij het bestuur.

  

3       Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op een computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren. Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van noodzakelijke, functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat je niet steeds opnieuw hoeft in te loggen of dat pop-ups niet steeds opnieuw verschijnen.

Op sommige pagina’s van de website zijn deel-knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen delen op social media platformen zoals Facebook, Twitter en Whatsapp. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet opnieuw hoeft in te loggen wanneer zij iets willen delen.

Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de desbetreffende privacy verklaringen inzien op hun eigen website:

 1. Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
 2. Twitter: https://twitter.com/privacy
 3. Whatsapp: https://www.whatsapp.com/legal/#cookies

Deze verklaringen en links kunnen veranderen. We doen ons best om deze links up-to-date te houden.

Er wordt geen gebruik gemaakt van analytische cookies of tracking cookies. Registratie gebeurt door het tellen van bezoekende IP-adressen.