. . . . .  wat we van onze leden verwachten.
 
Kiezen voor Harmonieorkest Lelystad is kiezen voor samen muziek maken. Dat betekent ook dat de leden aan alle repetities en optredens meedoen. Optredens worden ruim van te voren gepland en bekendgemaakt.
Natuurlijk kan het door onvoorziene omstandigheden voorkomen dat je een keer niet aanwezig kunt zijn bij een repetitie of concert. Dit moet dan in een zo vroeg mogelijk stadium worden doorgegeven, zodat er bij concerten eventueel voor vervanging kan worden gezorgd.
 
Een verplichting is natuurlijk ook, het op tijd betalen van de contributie. We hebben hoge vaste lasten zoals o.a. huur van repetitieruimten, aanschaf van bladmuziek, aanschaf en onderhoud van instrumenten en de vergoeding voor de dirigent. Alleen van de contributie, de jaarlijkse bijdrage van onze donateurs en de projectsubsidies van de gemeente, kan de vereniging financieel niet rondkomen.
 
Daarom kennen we al jaren OPA, onze Oud-Papier-Actie.
Door eens in de 4 weken oud papier in te zamelen wordt een welkome aanvulling op de inkomsten verkregen.
Van ieder gezond volwassen lid wordt verwacht dat hij of zij op gezette tijden (één of hooguit twee maal per jaar) hieraan meewerkt. Ook ouders van jeugdleden zijn van harte welkom om hierin een bijdrage te leveren.
Dit houdt in dat je met een ploegje van 3 leden volgens rooster op donderdagavond van 18.45 tot uiterlijk 22.00 uur in de Lelystadse wijk De Gondel oud papier ophaalt met een vuilniswagen met chauffeur. 
Je hoeft niet met dozen of zo te sjouwen, want het papier wordt aan de weg gezet in de inmiddels bekende papier-containers met het blauwe deksel.
Een kleine moeite met een prachtig resultaat (en vaak ook nog erg gezellig ook).
De ophaaldagen staan in de het het actuele O.P.A-rooster/