Het Bestuur:

Voorzitter Tietie Sanders voorzitter@harmonieorkestlelystad.nl
Secretaris Jan Vink secretaris@harmonieorkestlelystad.nl
Penningmeester Machiel Huisman penningmeester@harmonieorkestlelystad.nl
2e voorzitter Machiel Huisman via info@harmonieorkestlelystad.nl
2e secretaris Theo Caldenhoven via info@harmonieorkestlelystad.nl
2e penningmeester Tonny Wisse via info@harmonieorkestlelystad.nl
Alg. bestuurslid Cindy Scholten via info@harmonieorkestlelystad.nl
Post- mailadres Buitenplaats 136
8212 AM LELYSTAD
secretaris@harmonieorkestlelystad.nl

Ereleden:
Dhr. Freek Haan
Dhr. Jan Heikoop
Dhr. Martin Jacobs
Dhr. Fred Veneman

Lid van verdienste:
Dhr. Herman Visscher

Bijzonder lid:
Mw. Ria Jacobs

Beschermheer:
Mr. C.W.J. Okkerse