Het ontstaan van de vereniging

 
De vereniging is in 1970 opgericht als Tamboer en Muziekvereniging Lelystad en is een samenvoeging  van twee destijds rivaliserende drumbands. De Lelystadse Trommel Vereniging en De Eerste Lelystadse Jeugddrumband. Twee drumbands op een bevolking van toen amper 1000 inwoners! Onder leiding van onpartijdig bemiddelaar, wijlen Dhr. Dries Böhmer, (hij werd later erelid van TML) wordt in een bijeenkomst van besturen van beide partijen de vrede getekend en is de oprichting van de nieuwe vereniging een feit. In 1978 verscheen het eerste exemplaar van het clubblad “Legato”.
 
Wil je meer weten? Ga naar geschiedenis voor het verdere reilen en zeilen van de vereniging.