Regeling voor bruikleeninstrumenten
en

Bruikleenovereenkomst

Tijdens de Algemene LedenVergadering van 12 maart 2016 is besloten, om met ingang van augustus 2016, een financiële bijdrage te vragen voor het gebruik van instrumenten die ter beschikking worden gesteld aan leden van Harmonieorkest Lelystad.
De regeling wordt gefaseerd ingevoerd.

Ook wordt aan leden die na 1 juni 2016 lid zijn geworden van HL en een instrument in bruikleen krijgen een borg gevraagd.

Voor de complete regeling voor bruikleeninstrumenten en de bruikleenovereenkomst, (KLIK HIER)