Het harmonieorkest bestaat uit amateurmuzikanten en staat, net als het leerlingenorkest, onder leiding van Gerhart Drijvers.

Het repertoire varieert van bekende populaire muziek tot klassieke werken. Deze variatie komt ook terug in het jaarprogramma van het orkest dat vaak bestaat uit jaarlijks terugkerende evenementen aangevuld met nieuwe projecten. We zoeken daarbij in toenemende mate samenwerking met andere disciplines zoals zang, theater en dans. Dit betekent in ieder geval een diversiteit aan stukken op de lessenaar maar ook een aantrekkelijke afwisseling bij optredens.

De wekelijkse repetities op dinsdagavond worden daarbij ondersteund door minimaal een extra studiedag en/of een studieweekend per jaar. Naast de muzikale functie van deze extra repetitiedagen speelt natuurlijk ook de gezelligheid daarbij een belangrijke rol.
 
Hieronder staat een overzicht van de secties en de huidige bezetting. Vrijwel alle secties van het harmonieorkest kunnen versterking gebruiken!

Hier meer informatie over de opstelling en bezetting van een harmonieorkest.