Lid worden

Lidmaatschap aangaan of beëindigen
Door de Algemene Ledenvergadering wordt in het najaar de contributie vastgesteld voor het komende jaar.
De contributie voor 2018 bedraagt per maand (12 termijnen p/j):
        € 12,24 voor leerlingen (ongeacht leeftijd);
        € 16,88 voor gevorderde leden tot 18 jaar
        € 20,80 voor gevorderde leden vanaf 18 jaar
Leden die niet in orkestverband repeteren onder leiding van de dirigent betalen tot uiterlijk één jaar na inschrijving geen contributie. Na dat jaar of zodra men in orkestverband gaat repeteren, geldt het leerlingentarief.
Nieuwkomers kunnen een aantal weken kennismaken en meespelen in het opleidings- of harmonieorkest, je betaalt in die periode dan nog geen contributie.
Wil je lid worden, dan kun je het inschrijfformulier downloaden, afdrukken en inleveren bij een van de bestuursleden.
Het innen van de contributie gaat via automatische incasso. Voor gezinnen geldt een kortingsregeling.
Voor leden van HL geldt een korting op het lesgeld bij de Kubus.
Alle informatie vind je in de uitgebreide lidmaatschapsregeling.
Heb je interesse, kom dan gerust luisteren of vrijblijvend enkele repetities meespelen, op een repetitieavond.
Natuurlijk ben je ook van harte welkom bij onze concerten.Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden,
met een opzegtermijn van één maand.
  


H
eb je toch nog vragen, stuur dan een e-mail naar info@harmonieorkestlelystad.nl voor meer informatie.