WELKOM

Seizoensafsluiting!

Komende dinsdag, 17 juli, nemen we afscheid van onze dirigent Dethmer Jan van Heerde, met, als het weer het toelaat, een concert bij  “Aan ut water” van Flevo Marina in Lelystad (IJsselmeerdijk 17, 8221 RC Lelystad). Hiermee sluiten we tevens het lopende seizoen af.

Naast het harmonieorkest en het opleidingsorkest spelen ook de leerlingen mee die pas in april, na afloop van onze workshop, begonnen zijn.

Wees van harte welkom! We beginnen om 19.00 uur.


Onze repetities zijn vrij toegankelijk voor belangstellenden.
Kom gerust op proef mee repeteren
(wel graag eerst even overleggen met de dirigent).
Locatie: De Kubus, Agorabaan 3, Lelystad.


Harmonieorkest Lelystad bestaat uit een harmonieorkest en een opleidingsorkest.

Het harmonieorkest heeft een redelijk comlete bezetting. Maar zoals bij haast iedere amateur-muziekvereniging zijn sommige secties toch niet, of onderbezet. Voor concerten worden indien noodzakelijk, oud-leden of muzikanten van andere verenigingen gevraagd ter ondersteuning. We zijn momenteel met name op zoek naar bespelers van de volgende instrumenten: piccolo-fluit, klarinet, hobo (met eigen instrument), fagot (met eigen instrument), trombone, es- en besbas en melodisch slagwerk.

Fifty-Fifty concert 2013Nieuwe muzikanten zijn van harte welkom!!

Het opleidingsorkest heeft een wisselende samenstelling, die afhankelijk is van de aanwas van nieuwe leerlingen en de doorstroom van leerlingen die het niveau hebben bereikt dat vereist is voor het harmonieorkest.
De beide orkesten staan onder leiding van Dethmer Jan van Heerde.
In de afgelopen jaren hebben er interessante projecten plaatsgevonden. Ga naar  “Geschiedenis” onder “Div. HL-Informatie” voor een overzicht van activiteiten uit het verleden.
Er wordt alles gedaan om leerlingen en gevorderde muzikanten te werven, toch is er in meerdere secties plaats voor nieuwe leden.
Repetities zijn op dinsdagavond in “De Kubus”, Centrum voor Kunst en Cultuur, Agorabaan 3 te Lelystad.
Volg ons ook op Facebook